תקנון

      תקנון

    ביטול / החזר כרטיסים שנרכשו באתר 

 

    אחריות לפיצוי ולשיפוי

 

   הננו מנסים לדאוג לכך כי שירותי האתר יהיו שוטפים וללא הפרעות ויהיו על פי תנאי ההתקשרות כאמור בהסכם זה, אולם למרות האמור ייתכן ויהיו שיבושים ו/או טעויות ו/או עיכובים ו/או הפרעות מסיבות סבירות במתן השירות ו/או מידע קלוקל בניגוד לאמור בהסכם זה וכדומה.      הנכם מאשרים בזאת כי האמור בסעיף זה הובא לידיעתכם וכי ידוע לכם שאין לנו אפשרות "מלאה סגורה-הרמטית" לחסימת כל המפגעים, אולם במקרה שכזה הנכם מאשרים כי לא תהא לכם, ו/או למי מטעמכם תביעה מכל סוג שהוא בגין האמור בסעיף זה. 

 

   פרסום
     לקוח הרשום באתר או/ו  הזמין כרטיסים מהאתר בצורה אינטרנטית או טלפונית מסכים לקבל מאיתנו מייל פרסומי ואף הודעות (מסרונים לנייד) בדבר הצגות במקום מגוריו. במידה ובעתיד יבקש להסיר את עצמו מהרשומות ידאג לפנות אלינו טלפונית או דרך לשונית "צור קשר"       ופניתו תענה במיידית וללא תנאי.


   החוק והסמכות השיפוטית
   הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הינו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר חיפה בלבד. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים